Algemene Voorwaarden

Datum van inwerkingtreding 9 juni 2020.

 

Artikel 0. Definities

In deze Algemene Voorwaarden verstaan wij onder:

Wij: het bedrijf Strictly Design

Losse uren: uren die u bij ons kan aanvragen voor een bepaald tarief. Deze uren kan u aanvragen losstaand van een abonnement.

Klant: de persoon of het bedrijf dat bij ons diensten afneemt.

Pakketten: de vaste animatie paketten die ik aanbied op mijn website onder strictlydesign.nl/animatie

 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn, tenzij anders aangegeven, van toepassing op alle overeenkomsten die wij met u sluiten en op de diensten en producten die u van ons afneemt zoals losse uren, advies, animaties en andere ontwerpen. Deze Algemene Voorwaarden hebben alleen betrekking op overeenkomsten met bedrijven, ik handel op het moment niet met consumenten.

 

Artikel 2. Animatie

1. Via de website biedt Strictly Design drie soorten animatie paketten aan. Deze zijn te vinden op deze pagina. Deze pakketten zijn ter illustratie van de mogelijkheden en hier kunnen geen rechten aan ontleent worden. Samen bespreken wij een custom offerte voor uw opdracht. Deze pakketten geven aan hoe duur het zou kunnen zijn.

2. Voor de complexiteit van een animatie neem ik een gelijke van het filmpje op deze link: https://youtu.be/_ivmmzuZaek, behalve als anders aangegeven. Dat kan ik in het intake gesprek bepalen. Wordt de complexiteit door uw eisen gaandeweg in het proces hoger, dan betaalt u voor het overwerk 35 euro exclusief BTW per uur extra. Dit bespreek ik natuurlijk uitvoerig met u.

4. Als u de offerte van een custom voor u opgemaakt animatiepakket ondertekent dan is deze bindend en bent u betalingsplichtig.

5. Een animatie offerte zal altijd inclusief revisises zijn. Mochten de aanpassingen uitlopen – dan bespreek ik dat met u en betaalt u 40 euro per uur extra dat ik overwerk.

6. Graag zien wij 50% van de offerteprijs vooraf betaalt worden. Als die betaling binnen is dan beginnen de werkzaamheden.

7. Wijziging(en) in de inhoud of tarieven van een pakket vindt plaats op de website. Het aanbod dat daar staat geldt, maar kunt u pas rechten aan ontlenen nadat u de offerte van desbetreffende pakket heeft ondertekend. De pakketten kunnen tussentijds wijzigen.

8. Als u een wijziging in het pakket ziet op onze website, die wij niet aan u hebben doorgegeven, is dit ook niet van toepassing op uw pakket. Deze aangepaste pakketten gelden alleen voor nieuwe opdrachten.

 

Artikel 3. Aanvragen gifjes (voor Instagram)

1. Voor het maken van GIFjes (voor Instagram) is de minimum afname altijd 5 gifjes. Dit heeft te maken met het feit dat het bedrijf Giphy dat deze gifjes moet goedkeuren alleen een minimum van 5 gifjes accepteert.

2. Het proces tussen u en mij is als volgt, van mij krijgt u een offerte voor 5 gifjes (of meer als u dit wilt). Overwerk komt vaak voor bij het maken van gifjes, vaak ook omdat er toch meer gifjes worden afgenomen dan 5 stuks. In de offerte stel ik ook vast dat bij overwerk ik dit eerst meld. Ik maak voor u de gifjes en na een aantal revisies lever ik ze aan u.

3. Vanaf dit moment geef ik u de keuze om de gifjes zelf up te loaden op Giphy en zelf een applicatie te doen voor een ‘brand channel’, of dat ik het voor u kan doen. Een brand channel heeft u nodig om de gifjes zichtbaar te krijgen op Instagram. Hierbij kan ik u een handleiding geven. Heel belangrijk hierbij is het besef dat vanaf nu de macht uit mijn handen is om de gifjes approved te krijgen via Giphy om op Instagram beschikbaar te komen. Ik kan dus niet de garantie geven dat mijn gifjes ook daadwerkelijk zichtbaar worden of approved worden op Instagram en Giphy. Ik volg altijd hun richtlijnen, maar Giphy checkt de accounts en gifjes handmatig – waardoor het soms zo kan zijn dat ze alles afkeuren. Uw bedrijf moet meestal ook genoeg volgers hebben op bijvoorbeeld Instagram om approved te worden. Tot nu toe is het altijd gelukt om de gifjes zichtbaar te maken, maar soms kan het lang duren. Mocht er iets fout gaan bij Giphy, dan help ik u vaak kosteloos om het alsnog op te lossen.

4. Meestal geldt dus dat wanneer wij de gifjes en uw account laten checken door Giphy, de gifjes al binnen 48 uur zichtbaar zijn op Instagram. Het kan soms ook weken duren of niet lukken, en van dit risico breng ik u graag van tevoren op de hoogte.

 

Artikel 4. Aanvragen ontwerpen

1. U kunt via een e-mail (info@strictlydesign.nl) een pakket aanvragen. Van ons ontvangt u dan een offerte en een kopie van onze Algemene Voorwaarden. Als u de overeenkomst ondertekent en terugstuurt, en 50% van het offerte bedrag betaalt ga ik aan de slag.

2. Wij mogen de aanvraag van losse uren weigeren als wij vinden dat u de algemene voorwaarden schendt. Dit kan bijvoorbeeld zijn als u niet of te laat betaalt of als u een ontwerp aanvraagt dat anti-semitistisch of rasistisch is of wanneer u zelf deze uitingen maakt. Zie artikel 17.

 

Artikel 5. Aanbiedingen en promotionele acties

1. Een aanbieding of actie zal duidelijk worden aangegeven. Bijvoorbeeld met een oplichtende banner die zegt: ‘voor gelimiteerde tijd’. Aanbiedingen en promotionele acties (zoals korting op een abonnement) die wij aanbieden hebben een tijdelijk karakter. Na de sluitingsdatum (die wij steeds expliciet vermelden) kun je geen gebruik meer maken van de betreffende aanbieding of actie.

2. Voor tijdelijke aanbiedingen en/of acties kunnen speciale Actievoorwaarden gelden.

3. Wij kunnen bepalen dat aanbiedingen of acties toegankelijk zijn voor klanten, voor niet-klanten of voor beide groepen.

 

Artikel 6. Kosten losse uren

Het uurtarief is 40 euro per uur exclusief BTW.

 

Artikel 7. Aanvragen losse uren

1. U kunt gerust mailen voor een offerte via info@strictlydesign. In de offerte bevinden zich de voorwaarden voor de opdracht. Wanneer u deze overeenkomst ondertekent en terugstuurt geld die overeenkomst totdat wij geleverd hebben wat afgesproken is dat wij zouden leveren. Er geldt geen 14 dagen proefperiode voor zakelijke klanten.

2. Wij mogen de aanvraag van losse uren weigeren als wij vinden dat u de algemene voorwaarden schendt. Dit kan bijvoorbeeld zijn als u niet of te laat betaalt of als u een ontwerp aanvraagt dat anti-semitistisch of rasistisch is of wanneer u zelf deze uitingen maakt. Zie artikel 17.

 

Artikel 8. Betalen

1. U krijgt een factuur voordat de opdracht wordt uitgevoerd om de helft vooruit te betalen en aan het einde van elke maand en / of wanneer de opdracht is afgerond. Dit kan afwijken en wordt vastgesteld in de offerte. Als er niks staat in de offerte is dit artikel geldig. U bent betalingsplichtig als u onze opdrachtovereenkomst of offerte tekent. Verdere voorwaarden vindt u in de overeenkomst.

2. U moet betalen voor of op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat, onze betaaltermijn is 14 dagen. Als u niet of te laat betaalt treedt artikel 18 in werking.

3. Onze tarieven voor losse uren, zie artikel 6, kunnen tussentijds wijzigen. Het tarief van een offerte geldt voor die gehele opdracht.

 

Artikel 9. Aflevering van ontwerpen

1. Alle aangevraagde ontwerpen (ook de animaties besproken in de pakketten) worden digitaal via de mail aan u geleverd. Deze ontwerpen worden geleverd in de vorm van bijvoorbeeld png’s, jpg’s, pdf’s, gif’s, mp3’s, WAV’s, of mp4’s. Wij leveren altijd alleen de geëxporteerde bestanden van bronbestanden, mits anders overeengekomen. De levering van bronbestanden wordt besproken in artikel 14.

2. Wij sturen u het aangevraagde ontwerp zo snel mogelijk op na het voltooien van de vastgestelde uren. Als wij er langer over doen dan 14 dagen om aan u te leveren nadat wij kenbaar hebben gemaakt dat de opdracht klaar is, dan heeft u het recht alsnog nakoming te verlangen of de overeenkomst te ontbinden.

3. Wij kunnen geen garantie bieden van een volledig afgemaakt ontwerp binnen de door u aangegeven uren. Wij zullen met u bespreken of uw opdracht past binnen de uren die u aangeeft. Als wij verwachten dat het ontwerp meer uren nodig heeft, laten wij dit u weten. Wij zullen nooit meer uren werken dan de uren die u aangeeft, mits anders overeengekomen.

 

Artikel 10. Betalen

1. U moet betalen voor of op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat, dit is bij ons 14 dagen. Als u niet of te laat betaalt treedt artikel 18 in werking.

2. Onze tarieven voor losse uren kunnen tussentijds wijzigen. Het tarief van een offerte geldt voor die gehele opdracht.

3. U bent betalingsplichtig als u onze overeenkomsten en / of offerte tekent.

 

Artikel 11. Advies en expert

1. Fleur de Koning is geen expert op het gebied van ontwerp. Wel heeft zij de bachelor van Industrial Design aan de TU/e afgerond en hieruit de nodige dingen geleerd over ondernemerschap, prototyping en het maken van producten en diensten.

2. Zie artikel 20 over aansprakelijkheid.

Artikel 12. Email lijst

1. Binnen Strictly Design maken wij gebruik van e-mail campagnes door middel van MailChimp. Wij zetten niet handmatig e-mailadressen in dit systeem. Het betekent niet dat als u klant van ons bent dat wij u op deze email lijst zetten. Alle verzamelde e-mailadressen zijn voortvloeiend uit mensen die zelf op onze websites het vinkje “Ik accepteer dat ik leuke tips en mails ontvang volgens de algemene voorwaarden en privacyverklaring. Je krijgt geen spam” hebben aangevinkt en hun eigen e-mail adressen hebben toegevoegd.

2. Uitschrijven van onze e-maillijst is makkelijk te doen via de ontvangen mails. Onderaan deze mails kunt u zich uitschrijven.

3. Wij versturen maximaal 1 mail per week.

Artikel 13. Eigenaarschap ontwerpen

1. Zonder afspraken behouden wij auteursrecht op de ontwerpen en inhoud die voortvloeien uit onze diensten zoals losse uren, ontwerpen en e-books. Strictly Design geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk. Wij behouden dan de copyright op de ontwerpen. In offertes of andere overeenkomsten kan worden bepaalt of u eigenaar bent van het ontwerp of niet. Dit zal ik meestal in mailcontact duidelijk maken.

2. U mag geen copyright claimen op ontwerpen die ik voor mezelf heb gemaakt of de ontwerpen die u tijdens het ontwerp proces heeft afgewezen. Deze afgewezen ontwerpen zijn ontwerpen die niet onderdeel uitmaken van het afgeronde afgesproken geleverde. Vaak zal ik die tussentijdse ontwerpen ook watermerken. Mocht u auteursrecht hebben gekregen over het uiteindelijke geleverde ontwerp, dan mogen de ontwerpen die ik van het vroegere proces gebruik niet daarop lijken.

3. U mag geleverde ontwerpen niet zomaar zelf aanpassen, deformeren, uit de context plaatsen, veranderen of andere kleuren geven. Wat ik lever is van hoge kwaliteit en compleet afgesteld op uw eisen maar ook de eisen van de mensen waarmee u communiceert met het ontwerp. Als u mijn ontwerpen aanpast komt dat niet goed over op mij en op u, en kunt u dit beter eerst aan mij terugkoppelen voor toestemming.

Artikel 14. Levering bronbestanden

1. Onder bronbestanden verstaan wij de bestanden waaruit bijvoorbeeld jpg’s en png’s worden geëxporteerd. Dit zijn bijvoorbeeld maar niet uitsluitend .ai, .aep, .psd en .id bestanden. Dit zijn de originele (vector)bestanden die wij voor u hebben ontworpen. Wij leveren de bronbestanden niet zonder gemaakte afspraken daarover. Deze bronbestanden kunnen wel verkocht worden aan u, waarbij we samen tot een prijs kunnen komen. De reden voor het behouden van de bronbestanden is zodat u bij ons terug kan komen voor het verder aanpassen van uw ontwerp. Wij herkennen het ontwerp en de gedachte erachter, en weten precies hoe we het bij u kunnen laten blijven passen. 

Artikel 15. Inschakeling derden

Het is Strictly Design toegestaan om bij de uitvoering van een ontwerp, dienst of product indien nodig (en in overleg) gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan de opdrachtgever.

Artikel 16. Garantie

Strictly Design garandeert dat de geleverde ontwerpen door of vanwege hem/haar is ontworpen

 

Artikel 17. Weigering

1. Wij mogen de aanvraag voor een ontwerp, product of dienst weigeren als het door u aangevraagde anti-semitistisch, rasistisch of op andere manieren kwetsend overkomt. Ook als u zelf deze meningen uit op uw kanalen. Deze mening berust op ons eigen inzicht. Wij mogen uw aanvraag voor ontwerpen, producten of diensten ook weigeren als u nog facturen heeft uitstaan waarvan de vervaldatum verlopen is en die nog steeds niet betaalt zijn.

2. Wij mogen de aanvraag van ontwerpen weigeren als het door u aangevraagde ontwerp al bestaat, of erg lijkt op een bestaand ontwerp.

Artikel 18. Verzuim (te late betaling of niet-betaling)

1. U bent in verzuim als u niet betaalt voor of op de uiterste vervaldatum van de door ons verstuurde factuur.

2. Wij sturen u een herinnering als u niet heeft betaald na de vervaldatum van de factuur. Wij stoppen dan ook met onze werkzaamheden voor u. Als u 14 dagen hierna ook niet betaalt heeft, heeft u geen recht op de geleverde ontwerpen en mag u deze niet gebruiken. Ik behoud het auteursrecht, ongeacht wat er staat in de overeenkomst. Wij mogen ook toekomstige opdrachten van u weigeren (totdat u betaalt).

3. Als u na 2 of meer betalingsherinneringen nog steeds niet heeft betaald, mogen wij de betreffende overeenkomst met u ontbinden. Ook kunnen wij vanaf dat moment de wettelijk toegestane incassokosten in rekening brengen en/of de vordering uit handen geven aan een incassobureau. 

 

Artikel 19. Niet-nakoming en ontbinding

1. Mochten wij merken dat u zich niet houdt aan deze algemene voorwaarden dan spreken wij u hier op aan. Mocht u hier verder niets aan veranderen, dan hebben wij het recht u onze diensten en producten te ontzeggen en de toegang hierop op te heffen en alle auteursrechten te behouden, voor zover en zoveel de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2. Als wij ons niet houden aan een van onze verplichtingen, mag de klant de nakoming van de daartegenover staande verplichting(en) opschorten, voorzover en zoveel de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2. Als wij of u zich ook na een aanmaning niet houdt aan één of meer verplichtingen uit de overeenkomst, dan kan de andere partij de overeenkomst ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis dat niet rechtvaardigt.

4. Als u de overeenkomst ontbindt omdat wij te laat (zullen) leveren zoals bepaalt, storten wij het eventueel reeds door u betaalde bedrag binnen 14 dagen terug. De al toegezonden ontwerpen, producten en diensten mag u dan niet meer gebruiken.

5. Bij ontbinding mag u ontwerpen of andere diensten en producten die u heeft ontvangen van ons niet meer gebruiken.

Artikel 20. Aansprakelijkheid

1. Wij stellen al het mogelijke in het werk om de actualiteit en juistheid van de door ons verstrekte ontwerpen, informatie en/of adviezen te waarborgen. Als u gebruikmaakt van deze informatie, ontwerpen en/of adviezen, doet u dat echter altijd voor eigen rekening en risico.

2. Wij zijn niet aansprakelijk voor hoe u of anderen onze ontwerpen gebruiken of herontwerpen en hervormen. Wij zorgen er wel voor dat wij alleen akkoord gaan met het maken van neutrale, niet-racistische en niet-antisemitistische ontwerpen.

3. Wij zijn niet aansprakelijk voor wat u van onze geleverde ontwerpen, producten en diensten vindt. Bijvoorbeeld als u de ontwerpen niet mooi vindt, ons advies niet op prijs stelt of als u deze zelf niet wilt gebruiken. Hier kan u geen rechten aan ontlenen.

4. Wij zijn niet aansprakelijk voor de (negatieve) gevolgen van gegeven advies. Het advies dat wij geven binnen coaching is door u te gebruiken op eigen inzicht. Wij geven geen garantie dat het beloofde bij u zal werken.

5. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

6. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 21. Wijzigingen

Wijzigingen van u persoonlijke gegevens, wijzigingen in een opdracht en opzeggingen of aanmeldingen van een abonnement kunt u als volgt doorgeven: 

E-mail: info@strictlydesign.nl

Artikel 22. Klachten

Klachten kunt u kenbaar maken via info@strictlydesign.nl. Wij geven u zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen antwoord op uw klacht.

Artikel 23. Privacy

De manier waarop wij omgaan met de door u verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in onze privacyverklaring.

Artikel 24. Overige auteursrechten

U mag de inhoud van alles buiten de ontwerpen die u ontvangt via onze website, dus bijvoorbeeld alle informatie, tekst, foto’s en ontwerpen, de inhoud van onze sociale kanalen en de inhoud van onze emails niet bewerken, kopiëren of delen. De tekstuele inhoud van onze websites, of de inhoud van enige andere onder het Auteursrecht vallende, door ons verstrekte of openbaar gemaakte informatie, zonder onze toestemming niet vermenigvuldigen en/of voor commerciële doeleinden inzetten.

Artikel 25. Toepasselijk recht

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vallen alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn onder Nederlands recht.

Artikel 26. Wijziging van deze voorwaarden

1. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen.

2. Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd.

Artikel 27. Inwerkingtreding

Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld door Fleur de Koning van Strictly Design. Datum van inwerkingtreding 9 juni 2020.