Privacyverklaring

Strictly Design is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: info@strictlydesign.nl

Strictly Design

KvK nummer: 77730496

Persoonsgegevens die wij verwerken

StrictlyDesign verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Uw IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@strictlydesign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Strictly Design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze eventuele nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Het aanmaken van een account zodat u toegang heeft tot Clarified
– Strictly Design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Strictly Design neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Strictly Design) tussen zit. Strictly Design gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

–  Gmail voor het versturen van e-mails via een beveiligde SSL en/of TLS verbinding. Hierbij wordt uw e-mail opgeslagen en andere opgestuurde inhoud inclusief bijlagen. Deze informatie wordt natuurlijk nooit gedeeld aan derden zonder uw toestemming.

– Strato Webmail waar uw e-mails worden doorgestuurd naar Gmail. Dit gaat via een beveiligde SSL en/of TLS verbinding. Hierbij wordt uw e-mail opgeslagen en andere opgestuurde inhoud inclusief bijlagen. Deze informatie wordt natuurlijk nooit gedeeld aan derden, behalve met uw toestemming.

– De plugin WP Statistics bekijkt op onze websites welke IP adressen langskomen. Ook ziet deze plugin van welke pagina de bezoekers komen en welke pagina’s zij bekijken.

– Wij gebruiken MailChimp om onze klanten en belangstellenden up to date te houden over Strictly Design via email campagnes. Wij doen ons best om mee te werken aan de anti-spamwet. Aanmelding voor deze email lijst kan alleen zelf door uw email in te vullen op onze websites en de algemene voorwaarden en deze privacyverklaring daarbij te accepteren. Afmelden kan simpel onderaan deze emails. Het beheer van deze emails valt onder het beleid van MailChimp.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Strictly Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
Alle verzonden e-mails in correspondentie naar info@strictlydesign.nl inclusief bijlagen en alle andere inhoud: totdat u aangeeft dat ik deze moet verwijderen. Standaard bewaartermijn is 5 jaar. Het kan zijn dat u als klant graag informatie wil terugzien uit oudere e-mails, daarom worden de e-mails zolang bewaard. De e-mails worden bewaard op de Gmail server en Strato webmail server voor makkelijke toegankelijkheid.
 
Alle Adobe programma bestanden zoals Photoshop bestanden, Illustrator bestanden en Premier Pro bestanden en hun exports in bijvoorbeeld .png, .jpg en .pdf die informatie beslaan die door u wordt geleverd worden verwijderd op uw verzoek. Standaard bewaartermijn is 5 jaar. Het kan zijn dat u als klant graag informatie wil terugzien uit oudere bestanden, en ik gebruik oudere bestanden om weer nieuwe visualisaties van te maken. Daarom worden de bestanden zolang bewaard.
Deze bestanden worden bewaard op een beveiligde externe harde schijf voor de beveiliging van u en mij.

Delen van persoonsgegevens met derden

Strictly Design verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Strictly Design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Clarified.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies van derden. De website wordt gehost via Strato en is gemaakt via WordPress. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Strictly Design gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en dat u van alles gebruik kan maken (bijvoorbeeld het bekijken van YouTube filmpjes op mijn site). Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Een overzicht is te vinden in het cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Strictly Design en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@strictlydesign.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Strictly Design wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Strictly Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@strictlydesign.nl.